PROGRAM VÝSTAV

Otváracia výstava


December 2022-Január 2023

Výber zo svetovej tvorby


Február - Marec 2023

Najlepšia slovenská grafika výber 


Apríl - Máj 2023

To najlepšie z regiónu, výber lokálnych autorov


Jún - Júl 2023

Sklo a jeho formy

August - September 2023


Mladé talenty


Október - November 2023

To najlepšiez roka, výber socha a maľba


December 2023- Január 2024