Aktuálna výstava 

výber z tvorby umelcov

Drahomír Prihel, akademický sochár


Martin Navrátil, akademický sochár

Pavol Mária Schultz, akademický sochár

Bohumír Prihel, akademický sochár, dizajnér