Aktuálna výstava 

výber z tvorby umelcov

Drahomír Prihel, akademický sochár


Martin Navrátil, akademický sochár

Pavol Mária Schultz, akademický sochár

Mária Balážová, sklárka, galeristka

Marika Račeková, akademická sklárka

Bohumír Prihel, akademický sochár, dizajnér

               Juraj Čutek, akademický sochár