SLUŽBY

Stále expozície 

krátkodobé, ako aj stále výstavy najvýznamnejších osobností zo sveta slovenskej umeleckej tvorby, ale aj zo zahraničia.

Ad hoc eventy

Priestor obohatený o umenie poskytuje špecifickú atmosféru a jedinečnosť, ktorá  technickým zázemím priestoru, ako plátno, projektor a i.  poskytuje jedinečné možnosti využitia pre krátkodobý prenájom!

Ateliér

Priestory ENZO Galérie poskytujú možnosti aj pre realizáciu a umeleckú tvorbu jej riaditeľky p. Márie Balážovej, ako aj pozvaných umelcov s cieľom prípravy contemporary art ... 

Ambassador club

Jedinečnosť priestoru dal podnet pre sídlo Ambassador clubu v Piešťanoch